[1]
S. Syafruddin, “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Integrasi Tanaman Kakao dan Ternak Kambing Terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Tapango Polewali Mandar ”, j. of empir. stud. on soc. sci., vol. 1, no. 2, pp. 30–38, Feb. 2022.