(1)
Baihaqi, A.; Abadi, S. . Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Ascarya j. of islam. sci. cult. and soc. stud. 2021, 1, 284-293.