(1)
Pawi, A. A. Peran World Health Organization Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia Di Masa Pandemi Covid-19. Ascarya j. of islam. sci. cult. and soc. stud. 2021, 1, 26-37.